" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

30 de juliol 2010

Preservant la sèquia Monar

Aquesta setmana l’Ajuntament de Sabadell i el de Castellar del Vallès han signat un conveni pel manteniment de la sèquia Monar, el canal que creua el nostre terme municipal de nord a sud i que discorre en paral·lel al riu Ripoll.
La sèquia Monar
(o rec Monar) és una canalització d’aigua que data d'època medieval i recorre la conca del riu Ripoll, des de sota del Mas Pinetó fins ben entrat el terme municipal de Sabadell.
Si en el seu origen l’aigua de la sèquia servia per moure els rodets dels molins fariners i regava les zones d’horta dels contorns, la creixent industrialització va comportar un ús encara més intensiu ja que de tots és conegut l’apogeu de les indústries tèxtils a la zona del Vallès i més concretament, als contorns de la nostra vila.
Durant segles, l’ús de l’aigua del Ripoll i per extensió el de l’aigua de la sèquia, ha estat font de riquesa i de progrés econòmic pels pobles i ciutats de la contrada. Actualment i amb la voluntat de preservar tots aquests elements arquitectònics que expliquen una mica més la nostra història, considerem la sèquia Monar una peça clau del nostre patrimoni, essent una de les infraestructures hidràuliques més importants i singulars que guarda el passat i la memòria de Castellar.
L’objectiu d’aquest conveni és doncs, garantir la bona conservació i el funcionament del traçat de la sèquia ja que degut a la manca de manteniment al llarg dels darrers anys, en algun punts es troba del tot deteriorada. Aquests treballs tenen com a objectiu conservar aquesta part del patrimoni permetent així la supervivència en el temps de la sèquia Monar i comptant, evidentment, amb la revalorització d’una del les joies de la enginyeria hidràulica castellarenca, malauradament poc coneguda fins el moment.