" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

25 de novembre 2011

Que tothom hi digui la seva...

Quan no es té l'orgull inofensiu d'explicar les coses als altres, és que es té la vanitat idiota de creure's incomprès. En nom dels principis higiènics més elementals, convé que tothom hi digui la seva. Després, el temps, amb el garbell de granet fi, dirà l'última paraula.

Josep Pla (Palafrugell 1897-Llofriu 1981)

21 de novembre 2011

Gestionem bé l’aigua ara que plou

En el darrer Ple vam aprovar dues iniciatives que tenen per objectiu millorar la gestió dels recursos hídrics al nostre municipi. D’una banda, la modificació de l’ordenança d’estalvi d’aigua vigent des del 2008 i de l’altra, la creació del servei de manteniment del clavegueram que ha de garantir, en un futur, una millor gestió de les aigües residuals que generem al municipi.

Normalment, aquest tipus d’iniciatives de caràcter medi ambiental es tiren endavant quan hi ha urgències o en situacions difícils. En aquest cas però, hem impulsat aquests dos temes quan s’havia de fer. Els hem impulsat quan el municipi està rebent un episodi important de pluges i quan els aqüífers que abasteixen Castellar es troben en uns nivells més que acceptables i no hi ha cap urgència ambiental en matèria de sanejament.

La gestió cicle integral de l’aigua requereix una bona planificació a llarg termini per tal de garantir que, progressivament, tant els consums com les incidències en la gestió de la xarxa de sanejament del municipi vagin disminuint.

L’aigua, com a recurs escàs és, conjuntament amb l’energia, un pilar indispensable per a la vida i per al desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques. Per això, més enllà de gestionar el creixent consum d’aigua, cal replantejar-ne les necessitats d’ús.

En aquest sentit, des de l’ajuntament ens fixem com a una prioritat la promoció d'una nova cultura de l'aigua; és a dir, d’un nou model de gestió i consum d’aigua basat en els principis de moderació, eficiència, estalvi i reutilització. Només així, des del territori i actuant localment, podrem fer front a un dels majors reptes que tenim com a societat: l’ús eficient i respectuós d’aquest recurs finit.