" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

21 de març 2014

Segurament il.legal però efectiu.

                              

La política de fets consumats que ha utilitzat Putin a Crimea, ha deixat, una vegada més, la política exterior de la UE a l'alçada del betum. Els Estats Units, per la seva banda, ha fet moltes proclames i amenaces, però a l'hora de la veritat res de res. Coses de la geoestratègica...
Només hi ha una certesa: si tens bons padrins i una amplíssima majoria social al darrera , el dret a l'autodeterminació, s'exerceix i punt.