" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

01 de febrer 2013

Les fonts naturals de Castellar
Font del Plàtan
(Font:  http://senderismedestarpercasa.blogspot.com.es/2009/03/passejada-entre-sentmenat-i-castellar_23.html)

Des de l’any 1997, l’Ajuntament realitza analítiques dues vegades l’any (primavera i tardor) , de les aigües de les fonts naturals, més freqüentades, que trobem distribuïdes pel nostre terme municipal.
Tenir  control de la qualitat de l’aigua d’aquestes fonts ens permet, a part de poder-ne tenir un coneixement de l’estat, poder donar a conèixer al conjunt de la població en quines condicions es troben, per tal de poder prevenir problemes de salut pública.
El primer que cal tenir en compte és que cap de les fonts naturals del municipi reuneixen les condicions per poder ser considerades fonts potables, ja que per tal de poder garantir-ne la seva potabilitat hom hauria de clorar-ne l’aigua. Així doncs, les aigües de les fonts castellarenques es divideixen en dues categories: “No potables” o “Sense garantia sanitària”.
Les aigües “no potables” són aquelles que no reuneixen els paràmetres mínims que estableix la legislació vigent per poder ser considerades aptes per al consum humà. D’altra banda, les aigües “sense garantia sanitària” són aquelles que si bé els paràmetres de les analítiques realitzades es troben dins el que legalment es considera acceptable, hom no pot tenir la certesa que no puguin produir problemes de salut.
En aquest sentit i amb la voluntat d’informar els usuaris, a les fonts més concorregudes del terme, des de fa anys, hom hi pot trobar senyalització informativa sobre la qualitat de l’aigua.
Per tot això, des de l’Ajuntament desaconsellem el consum de les aigües de qualsevol font de terme municipal sempre que no s’hagin pres prèviament totes les mesures necessàries per poder-ne garantir la seva potabilitat (cloració). Aquestes mesures són encara més necessàries en períodes de sequera ja que la concentració a l’aigua d’elements potencialment perillosos és més elevada.