" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

14 d’octubre 2013

Aprofitant els canvisRecentment, el Ple municipal va aprovar la licitació del nou concurs de neteja viària  i de recollida de deixalles de la vila, mancomunant part dels serveis, amb els municipis de Sant Llorenç Savall i Gallifa.
A principis de l’any vinent, el nou concessionari haurà de posar-se a treballar amb l’objectiu d’anar implantant progressivament totes les millores en el servei que es plantegen en els plecs com a requisits a assumir per part del nou concessionari.
Per una banda, una de les principals novetats i segurament la més visible de cara a la ciutadania durant l’any vinent, és que es durà a terme la substitució de tots els contenidors de deixalles, tant del casc urbà com de les urbanitzacions. Aquesta renovació permetrà, per un costat,  millorar el servei de recollida fent-lo més eficient; per l’altre, aquest canvi també permetrà millorà la imatge i la higiene de les àrees d’aportació de residus, uniformitzant els contenidors i millorant-ne l’estanquitat.
El canvi dels contenidors portarà associada la substitució dels vehicles de recollida de residus, que en algun dels casos, ja havien arribat al final de la seva vida útil. Així mateix, i per millorar l’eficiència del servei de neteja viària, especialment a les urbanitzacions i als polígons industrials, s’adquirirà una nova escombradora d’alta capacitat.
Un altre canvi important és el que afecta al model de recollida de poda de les urbanitzacions, que fins ara es feia mitjançant grans contenidors ubicats al carrer i que a partir d’ara es realitzarà mitjançant un servei de recollida porta a porta.
Aquestes són només algunes de les novetats que es produiran en el servei de recollida i neteja viària. Durant els propers mesos, i un cop es conegui el nou concessionari, s’aniran implementant  d’altres millores per fer el servei més eficient. 

26 de juliol 2013

CompromesosEn els temps difícils que ens ha tocat viure a nivell econòmic i social, el compromís i la voluntat de cooperar per poder avançar, són aspectes essencials per poder tirar endavant molts projectes d’interès públic.
Un exemple de compromís amb el seu veïnat i per extensió amb el conjunt del municipi, són les diferents associacions de veïns existents tant a les urbanitzacions com a Sant Feliu i a les Arenes. Aquestes entitats, i les persones que les conformen, són un exemple de treball desinteressat a favor del col·lectiu, que no sempre s’ha sabut valorar com cal.
Permeteu-me però, que avui focalitzi aquest article en l’AV del Racó, que darrerament i gràcies a la seves singularitats històriques, ha col·laborat de manera decisiva en un conjunt d’iniciatives que han permès o permetran millorar de manera molt important diferents aspectes de la vida de molts veïns.
Fa un parell d’anys i gràcies a un conveni signat amb l’Ajuntament, la seva participació va permetre ampliar la xarxa d’hidrants del Racó. Més recentment, i fent gal·la d’una sensibilitat important en matèria de salut pública, aquesta mateixa associació va fer donació a l’Ajuntament de quinze desfibril·ladors per ubicar en diferents equipaments municipals que ens permetran dir, en breu, que Castellar és un municipi cardioprotegit.
I per últim, aquesta mateixa setmana, hem signat un acord a tres bandes, entre l’AV del Racó, SECE (concessionari municipal pel manteniment de l’enllumenat públic)  i el mateix Ajuntament, per realitzar unes importants obres de millora de l’enllumenat públic del Racó, les quals no haguessin estat possibles sense la seva aportació econòmica i la seva bona predisposició.
En resum, quan hi ha una ferma voluntat de treballar pel bé comú i tothom rema en la mateixa direcció, molts projectes que a simple vista i en l’actual context econòmic semblarien inabastables, poden esdevenir realitat. Moltes gràcies, en nom de l’Ajuntament, a totes aquelles persones que, de manera desinteressada, treballeu per millorar la vida dels vostres veïns i veïnes i per fer un Castellar cada dia millor.

12 de juliol 2013

Compartint serveis
L’alcaldessa de Sentmenat i els alcaldes de Castellar i Sant Llorenç durant la signatura del conveni
L'Actual (Josep Graells)

La setmana passada el Ple municipal va aprovar i els alcaldes de Sant Llorenç, Sentmenat i Castellar van signar, un conveni per l’ús dels serveis que s’ofereixen des de l’Oficina Local d’Habitatge del nostre municipi.
Aquest conveni servirà per regular una col·laboració que ja s’estava produït de facto amb aquests dos municipis veïns, i que va en la línia de mancomunar serveis per tal de poder donar un bon servei al conjunt dels ciutadans, racionalitzant el cost del mateix.
Així doncs, des de Castellar es continuarà oferint, al conjunt dels ciutadans/es, serveis d’informació i assessorament general sobre habitatge, gestió del registre únic (en el cas de Sant Llorenç), tramitació d’ajuts a l’accés a l’habitatge, tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i control de l’habitabilitat, així com tot allò que faci referència a assessorament, gestió i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer.
La mancomunació de serveis, serà una de les pràctiques que més força agafaran els propers anys entre les diferents administracions, per tal de poder mantenir determinats serveis, que malauradament i a causa de la situació econòmica actual, s’haurien de deixar de prestar en detriment de la qualitat de vida dels ciutadans.
Ja fa uns mesos que els tres ajuntaments signants del conveni, van expressar la seva voluntat de trobar línies de treball que permetessin avançar en aquesta línia. Aquest conveni és un primer pas, que de ben segur tindrà continuïtat en d’altres acords de cara el futur.
Ha arribat l’hora de fer de la necessitat virtut i reflexionar seriosament sobre la viabilitat econòmica d’oferir determinats serveis ens solitari. Crear sinergies i sé capaços de treballar de la mà amb d’altres administracions ja no serà una cosa opcional.

Malgrat tot, invertimCoberta de la piscina del complex Puigverd abans de la remodelació
L'Actual (Josep Graells)

Malgrat les restriccions econòmiques actuals, durant els propers mesos es duran a terme diverses actuacions de manteniment a l’espai públic i a diversos equipaments municipals.
Per una banda, aquest estiu i gràcies a un subvenció de la Diputació de Barcelona, podrem realitzar les obres de substitució de la coberta de la piscina del Puigverd. Aquesta obra, llargament esperada i justament reclamada pels usuaris de la instal·lació, permetrà solucionar d’una vegada per totes els problemes estructurals de l’actual coberta i completar el procés de remodelació d’aquest equipament iniciat fa tres anys.
D’altra banda, properament i gràcies al cofinançament d’altres institucions, també podrem tirar endavant un nou Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU) que ha de permetre invertir en la millora de l’espai públic del municipi, tot refent asfaltats deficients i arranjant voreres en mal estat.
Així mateix i conjuntament amb la concessionària de la gestió del servei de clavegueram, podrem solucionar definitivament diverses mancances històriques de la xarxa de sanejament a Can Font- Ca n’Avellaneda i més endavant també al Racó, en dos projectes diferenciats.
Finalment, i aprofitant el període de vacances escolars, també es realitzaran algunes obres de manteniment estructural en diversos centres docents del municipi per tal d’adequar-los de cara al nou curs.
En resum, un conjunt de projectes modestos però necessaris que han de permetre millorar la qualitat dels espais públics del municipi.

06 de maig 2013

Adéu a un bocí de la història d’Itàlia


 Frases que  il·lustren la trajectòria del personatge:

"El poder desgasta qui no en té"
"Per estar en política s'han de tenir pocs principis i molt flexibles"

15 de març 2013

Gestió dels espais periurbans

Un dels reptes de futur que ens hem plantejat com equip de govern és la gestió i ordenació dels espais periurbans del nostre terme municipal.
Els espais periurbans són aquelles zones que fan de frontera entre la taca urbana i el sòl no urbanitzable. Són espais amb una alta pressió antròpica (agricultura d’autoconsum, activitats urbanes de caràcter marginal, instal·lacions industrials obsoletes, edificacions precàries il·legals, abocadors de residus de tota mena, zona de lleure de cap de setmana...) que durant molts anys han estat els grans oblidats de la gestió territorial del país.
Durant els darrers anys però, una nova sensibilitat ambiental, paisatgística, legislativa i econòmica ha incitat moltes administracions; entre les quals la nostra, a iniciar un  procés lent, però irreversible, de recuperació d’aquests espais amb la finalitat de revaloritzar-los com espais d’un alt ús social i aturar-ne la degradació paisatgística i mediambiental.
Més enllà de les accions que ja s’han dut a terme fins ara de dignificació de diverses zones d’horta de titularitat municipal, el gran repte de futur dels nostres espais periurbans passa per la intervenció en les finques privades, cosa difícil ja que la legislació vigent no sempre ens dota de les eines necessàries per poder-hi intervenir amb eficàcia.
En aquest sentit i en el marc de la revisió del Pla General, els tècnics municipals estan treballant en un nou ordenament urbanístic que ens permeti una millor planificació d’aquests àmbits. D’altra banda, s’han iniciat processos de disciplina urbanística, sovint molt complexes, i de neteja de parcel·les amb la voluntat de reordenar aquests espais i deslliurar-los de construccions i elements impropis.
En definitiva, la recuperació d’aquests espais serà un procés llarg, costós econòmicament i no lliure de conflictes, però que estem disposats a afrontar amb la complicitat de totes les persones i ens implicats: propietaris, hortolans, comunitats de regants i administracions.
La tasca que tenim per davant és ingent, però el resultat final valdrà la pena.

01 de febrer 2013

Les fonts naturals de Castellar
Font del Plàtan
(Font:  http://senderismedestarpercasa.blogspot.com.es/2009/03/passejada-entre-sentmenat-i-castellar_23.html)

Des de l’any 1997, l’Ajuntament realitza analítiques dues vegades l’any (primavera i tardor) , de les aigües de les fonts naturals, més freqüentades, que trobem distribuïdes pel nostre terme municipal.
Tenir  control de la qualitat de l’aigua d’aquestes fonts ens permet, a part de poder-ne tenir un coneixement de l’estat, poder donar a conèixer al conjunt de la població en quines condicions es troben, per tal de poder prevenir problemes de salut pública.
El primer que cal tenir en compte és que cap de les fonts naturals del municipi reuneixen les condicions per poder ser considerades fonts potables, ja que per tal de poder garantir-ne la seva potabilitat hom hauria de clorar-ne l’aigua. Així doncs, les aigües de les fonts castellarenques es divideixen en dues categories: “No potables” o “Sense garantia sanitària”.
Les aigües “no potables” són aquelles que no reuneixen els paràmetres mínims que estableix la legislació vigent per poder ser considerades aptes per al consum humà. D’altra banda, les aigües “sense garantia sanitària” són aquelles que si bé els paràmetres de les analítiques realitzades es troben dins el que legalment es considera acceptable, hom no pot tenir la certesa que no puguin produir problemes de salut.
En aquest sentit i amb la voluntat d’informar els usuaris, a les fonts més concorregudes del terme, des de fa anys, hom hi pot trobar senyalització informativa sobre la qualitat de l’aigua.
Per tot això, des de l’Ajuntament desaconsellem el consum de les aigües de qualsevol font de terme municipal sempre que no s’hagin pres prèviament totes les mesures necessàries per poder-ne garantir la seva potabilitat (cloració). Aquestes mesures són encara més necessàries en períodes de sequera ja que la concentració a l’aigua d’elements potencialment perillosos és més elevada.     

30 de gener 2013

L'aplaudiment fàcil

http://3.bp.blogspot.com/--wAELrVHKlw/T56qyq8y_JI/AAAAAAAAAhE/p4Ns1k9MyhM/s640/aplaudiments.gif

"Irresponsables" és la paraula que em ve al cap quan analitzo el paper de part de l'oposició, en el Ple d'ahir, en relació a l'Obra Social i Benèfica (OSB).

Per una banda els Srs. del PP,  van votar en contra que l'Ajuntament, mitjançant la garantia hipotecària d'una propietat municipal, avalés a l'OSB per fer front als seus deutes amb la Seguretat Social.  El més curiós de tot, i prova que no són conscients de la situació real, és que els treballadors d'aquesta Fundació Privada van aplaudir com "posseïts" el vot negatiu dels correligionaris del Sr. Montoro. Si aquesta moció no hagués prosperat, a l'OSB li quedaven tres dies de vida.

A l'altra banda trobem la Sra. i el Sr. de l'Altraveu, que després de trenta reunions dels portaveus municipals, rodes de premsa i reunions, de capvespre a Cal Gorina, amb les persones afectades, es despengen amb una intervenció poc treballada, populista, demagoga, "chavista", buida de propostes i  plena de imprecisions que denoten un, alarmant,  poc coneixement del què s'anava a votar. Això si, amb una lectura de la intervenció, plena de pauses dramàtiques buscant la complicitat, en forma d'aplaudiments, del respectable. Generar, conscientment, falses expectatives a persones que ho estan passant laboralment malament és, com a mínim, lleig.

Menció a part, mereix la intervenció de la única regidora de CIU, que desmarcant-se de la línia constructiva que havia  marcat el seu grup en relació a aquest tema fins al moment, es despenja amb un discurs orientat a robar protagonisme i aplaudiments als companys de l'Altraveu. Aprofitant que el Ripoll passa per Castellar, la Sra. regidora, va fer una esmena a la totalitat a la gestió municipal dels darrers mesos en general, amb un regust "verdós" més propi del seu passat ideològic, que no pas al seu present "tarongenc". En definitiva, una pixada fora de test que no se li ha de tenir en compte.  

   

23 de gener 2013