" Tot els surt bé a les persones amb un caràcter dolç i alegre"

Voltaire (1694-1778) . Filòsof i escriptor francés

26 de juliol 2013

CompromesosEn els temps difícils que ens ha tocat viure a nivell econòmic i social, el compromís i la voluntat de cooperar per poder avançar, són aspectes essencials per poder tirar endavant molts projectes d’interès públic.
Un exemple de compromís amb el seu veïnat i per extensió amb el conjunt del municipi, són les diferents associacions de veïns existents tant a les urbanitzacions com a Sant Feliu i a les Arenes. Aquestes entitats, i les persones que les conformen, són un exemple de treball desinteressat a favor del col·lectiu, que no sempre s’ha sabut valorar com cal.
Permeteu-me però, que avui focalitzi aquest article en l’AV del Racó, que darrerament i gràcies a la seves singularitats històriques, ha col·laborat de manera decisiva en un conjunt d’iniciatives que han permès o permetran millorar de manera molt important diferents aspectes de la vida de molts veïns.
Fa un parell d’anys i gràcies a un conveni signat amb l’Ajuntament, la seva participació va permetre ampliar la xarxa d’hidrants del Racó. Més recentment, i fent gal·la d’una sensibilitat important en matèria de salut pública, aquesta mateixa associació va fer donació a l’Ajuntament de quinze desfibril·ladors per ubicar en diferents equipaments municipals que ens permetran dir, en breu, que Castellar és un municipi cardioprotegit.
I per últim, aquesta mateixa setmana, hem signat un acord a tres bandes, entre l’AV del Racó, SECE (concessionari municipal pel manteniment de l’enllumenat públic)  i el mateix Ajuntament, per realitzar unes importants obres de millora de l’enllumenat públic del Racó, les quals no haguessin estat possibles sense la seva aportació econòmica i la seva bona predisposició.
En resum, quan hi ha una ferma voluntat de treballar pel bé comú i tothom rema en la mateixa direcció, molts projectes que a simple vista i en l’actual context econòmic semblarien inabastables, poden esdevenir realitat. Moltes gràcies, en nom de l’Ajuntament, a totes aquelles persones que, de manera desinteressada, treballeu per millorar la vida dels vostres veïns i veïnes i per fer un Castellar cada dia millor.

12 de juliol 2013

Compartint serveis
L’alcaldessa de Sentmenat i els alcaldes de Castellar i Sant Llorenç durant la signatura del conveni
L'Actual (Josep Graells)

La setmana passada el Ple municipal va aprovar i els alcaldes de Sant Llorenç, Sentmenat i Castellar van signar, un conveni per l’ús dels serveis que s’ofereixen des de l’Oficina Local d’Habitatge del nostre municipi.
Aquest conveni servirà per regular una col·laboració que ja s’estava produït de facto amb aquests dos municipis veïns, i que va en la línia de mancomunar serveis per tal de poder donar un bon servei al conjunt dels ciutadans, racionalitzant el cost del mateix.
Així doncs, des de Castellar es continuarà oferint, al conjunt dels ciutadans/es, serveis d’informació i assessorament general sobre habitatge, gestió del registre únic (en el cas de Sant Llorenç), tramitació d’ajuts a l’accés a l’habitatge, tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i control de l’habitabilitat, així com tot allò que faci referència a assessorament, gestió i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer.
La mancomunació de serveis, serà una de les pràctiques que més força agafaran els propers anys entre les diferents administracions, per tal de poder mantenir determinats serveis, que malauradament i a causa de la situació econòmica actual, s’haurien de deixar de prestar en detriment de la qualitat de vida dels ciutadans.
Ja fa uns mesos que els tres ajuntaments signants del conveni, van expressar la seva voluntat de trobar línies de treball que permetessin avançar en aquesta línia. Aquest conveni és un primer pas, que de ben segur tindrà continuïtat en d’altres acords de cara el futur.
Ha arribat l’hora de fer de la necessitat virtut i reflexionar seriosament sobre la viabilitat econòmica d’oferir determinats serveis ens solitari. Crear sinergies i sé capaços de treballar de la mà amb d’altres administracions ja no serà una cosa opcional.

Malgrat tot, invertimCoberta de la piscina del complex Puigverd abans de la remodelació
L'Actual (Josep Graells)

Malgrat les restriccions econòmiques actuals, durant els propers mesos es duran a terme diverses actuacions de manteniment a l’espai públic i a diversos equipaments municipals.
Per una banda, aquest estiu i gràcies a un subvenció de la Diputació de Barcelona, podrem realitzar les obres de substitució de la coberta de la piscina del Puigverd. Aquesta obra, llargament esperada i justament reclamada pels usuaris de la instal·lació, permetrà solucionar d’una vegada per totes els problemes estructurals de l’actual coberta i completar el procés de remodelació d’aquest equipament iniciat fa tres anys.
D’altra banda, properament i gràcies al cofinançament d’altres institucions, també podrem tirar endavant un nou Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU) que ha de permetre invertir en la millora de l’espai públic del municipi, tot refent asfaltats deficients i arranjant voreres en mal estat.
Així mateix i conjuntament amb la concessionària de la gestió del servei de clavegueram, podrem solucionar definitivament diverses mancances històriques de la xarxa de sanejament a Can Font- Ca n’Avellaneda i més endavant també al Racó, en dos projectes diferenciats.
Finalment, i aprofitant el període de vacances escolars, també es realitzaran algunes obres de manteniment estructural en diversos centres docents del municipi per tal d’adequar-los de cara al nou curs.
En resum, un conjunt de projectes modestos però necessaris que han de permetre millorar la qualitat dels espais públics del municipi.